top

 

VI KENDER DANSKERNE

VI HJÆLPER DIG MED AT NÅ DIN MÅLGRUPPE


 

COVID-19 & din undersøgelse

Hos MEGAFON A/S er vi bevidste om den vanskelige situation, som COVID19 har skabt hos privatpersoner, erhvervsdrivende og det offentlige. Vi følger alle anvisninger og holder os løbende opdaterede om udviklingerne på området.

Fokusgrupper og dybdeinterview på afstand

Hos MEGAFON tilbyder vi webundersøgelser, telefoninterview og online løsninger, som giver rig mulighed for at genere viden - uden smittefare. Via en online platform kan vi eksempelvis bringe jeres målgruppe sammen, præsentere dem for produkter, få indsigt i deres behov og åbne op for deres perspektiver. Ved online fokusgrupper og workshops kan du være med live fra din computer, så du nemt kan følge med i hele forløbet.

Vi har også mange års erfaring med at gennemføre dybdegående kvalitative interview telefonisk. Telefoniske dybdeinterview er netop i denne tid en god metode til at forstå bagvedliggende faktorer for den enkeltes holdninger og oplevelser - via telefonen kommer vi helt tæt på samtidig med, at vi holder afstand.

Du kan læse mere om MEGAFONs metoder nedenfor, og du er altid velkommen til at kontakte os og få en uddybende snak om de mange muligheder.


 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

MEGAFON A/S er en af Danmarks mest velrenommerede og toneangivende analyse- og rådgivningsvirksomheder. Vi stiler efter klare og præcise analyser, og det er afgørende for os, at den viden, vi leverer, nemt kan omsættes til mærkbare resultater. Vi leverer både kvantitative og kvalitative analyser, hvilket tillader os at angribe problemstillinger fra flere vinkler. Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse, og er altid opdaterede på de nyeste metodetilgange.


 

 

ISO 20252
Certificeret

Ud over at være ISO-certificeret, er MEGAFON A/S medlem af ESOMAR, verdensorganisationen for markeds- og opinionsresearch. Således forpligter vi os ligeledes til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik indenfor gennemførelse af markedsanalyser. Hertil er MEGAFON forpligtet til at overholde de af ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). I modsætning til ISO 20252:2019-standarderne, så er ESOMARs kvalitetsstandarder dog udelukkende baseret på frivillig egenkontrol. Læs mere om vores kvalitetssikring.


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk