top

Cases

Gennem 25 år har MEGAFON udført kvalitative og kvantitative undersøgelser for offentlige og private organisationer og virksomheder. Nedenfor er et udpluk af nogle af de mange spændende undersøgelser, vi har gennemført.


 

evaluering af hpv-vaccinationsprogram til drenge, som er til drenge

Sundhedsstyrelsen har i 2018 kørt et pilotprojekt med gratis HPV-vaccination, til drenge som er til drenge. MEGAFON har evalueret målgruppens oplevelser med tilbuddet.

evaluering af carlsbergfamiliens folkemødeindsats

MEGAFON var tilstede på Folkemødet i 2018, for at evaluere Carlsbergfamiliens store folkemødeindsats: Det debatfri telt. 

Hvordan motiveres flere Unge til at tage på Højskole?

Hvordan motiveres unge, der statistisk set ligger uden for målgruppen, til at tage på Højskole? Det hjalp MEGAFON Højskoleforeningen med at finde ud af i en kvalitativ undersøgelse.

Forældres oplevede værdi og effekt af et efterskoleophold

MEGAFON har på vegne af Efterskoleforeningen gennemført en kvalitativ undersøgelse af forældres oplevede værdi og effekt af deres barns efterskoleophold.

Værdighedsundersøgelse blandt ældre

Køge Kommune har i samarbejde med MEGAFON givet kommunes ældre borgere mulighed for selv at være med til at evaluere kommunens værdighedspolitik. 

 

Evaluering af værditestordning

MEGAFON blev af Slots-og Kulturstyrelsen udpeget til at foretage en større evalueringsundersøgelse af værditestordningen med henblik på at undersøge, om der er behov for at foretage nødvendige ændringer af ordningen.

Evaluering af fertilitetskampagne i KBH Kommune

Københavns Kommune satte fokus på fertiliteten blandt mænd og kvinder med kampagnen ”Har du talt dine æg.” og ”Svømmer dine sædceller for langsomt.” MEGAFON har evalueret kampagnens kvalitet og effekt for Københavns Kommune.

Undersøgelse af køkkenhygiejne hos ældre
 

MEGAFON har i samarbejde med Fødevarestyrelsen foretaget en dybdegående, kvalitativ undersøgelse af danske ældres håndtering af udbragt mad, for at kortlægge dårlige køkkenvaner, der kan øge risikoen for udvikling af bl.a. listera i maden.

Undersøgelser kan sikre et grønnere Danmark

Energistyrelsen fik de rette værktøjer til at målrette deres fokus på energibesparende initativer overfor installatørbranchen

Danskernes køkkenvaner under lup

Undersøgelse af danskernes køkkenvaner gav Fødvarestyrrelsen et solidt fagligt fundament for fremtidige kampanger.

Konstellation & Republica

Konstellation & Republica ville gerne finde en formel på, hvordan detailledet kunne give deres kunder en ”wow-oplevelse” og dermed kunne hjælpe deres detailkunder med at optimere shoppe-oplevelsen. Derfor iværksatte Konstellation & Republica i samarbejde med MEGAFON en kvantitativ undersøgelse blandt kunderne hos de største detailkæder i Danmark.

Danskerne vil læse på papir

En stadig større del af danskernes skriftlige kommunikation og læsning finder i dag sted gennem digitale platforme. Men hvilke præmisser for formidling og forståelse har tekster som læses digitalt? Dette har Bjerg Kommunikation undersøgt i samarbejde med MEGAFON.

 

Bosætningsanalyse gennem brugerdrevet innovation

Gennem en bosætningsanalyse fik Gribskov Kommune gode og anvendlige resultater som nu bliver en del af kommunens bosætningsstrategi.

den nationale cyklistundersøgelse

I samarbejde med Det Kommunale Cykelfagråd stillede MEGAFON, i sommeren 2016, skarpt på cyklisternes vurdering af de kommunale cyklistforhold.

Evaluering af kampagnen ”Kun med Kondom”

I forbindelse med evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne, ”Kun med Kondom”, iværksatte MEGAFON en kombineret kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der afdække effekten af og holdningen til kampagnen.

Megafon leverer præcise og skarpe exit polls

Da danskerne den 3. december 2015 stemte om en ændring af retsforbeholdet leverede MEGAFON den endelige exit poll til TV2’s dækning af afstemningen. Her var MEGAFONs exit poll’en kun 0,3 procentpoint fra det faktiske resultat.

Bo-Vest beboerundersøgelse

I samarbejde med administrationsselskabet, BO-VEST, udarbejdede MEGAFON en kvalitativ undersøgelse, der gav boligsamarbejdet et bedre kendskab til beboers ønsker, holdninger og tilfredshed med med deres boligforhold.

Evaluering af informationsindsats om HPV-vaccination

MEGAFON har gennemført en midtvejsevaluering af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningens informationsindsats om forebyggelse af livmoderhalskræft gennem HPV-vaccination.

Hvad mener danskerne om hinanden

For at sætte fokus på stadig større skel mellem land og by, mellem hovedstaden og det resterende Danmark, ønskede TV2 at undersøge, hvordan danskerne øst og vest for Storbælt opfatter sig selv og hinanden.

Liv i Lautrupparken

For at gøre Lautrupparken endnu mere attraktivt for unge, iværksatte Ballerup Kommune og MEGAFON, to workshops, der skulle afdække unges oplevelse af Lautrupparken, samt udvikle ideer, der kan gøre området mere attraktivt for de unge at arbejde og færdes i.

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 14904492
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk