top

DybdeInterview

Dybdeinterview er et af de mest egnede redskaber til at få et mere dybdegående indblik i respondentens viden, holdninger, motiver og livsanskuelser.


 

Megafon
interview


face-to-face interview

Det dybdegående Face-to-Face interview er den mest hyppige form for interview. Ved interviewet befinder respondent og interviewer sig ansigt til ansigt, så interviewer kan tolke på både ord og kropssprog for at opnå en bedre forståelse.

Som følge af den direkte kontakt bliver der desuden skabt en tillid mellem interviewer og respondent, som betyder, at respondenten åbner mere op, hvilket er sværere at opnå ved et telefoninterview. Interviewets sted har ligeledes stor betydning for respondentens besvarelse, så hvis problemstillingen for eksempel omhandler følelser, vaner og hverdag, anbefaler vi altid et sted, hvor respondenten føler sig tryg. Afhængigt af problemstilling og respondent kan interview afholdes hjemme hos respondenten, i vores lokaler på Frederiksberg eller i neutrale lokaler.

Det dybdegående Face-to-Face-interview bygger altid på en interviewguide, der sikrer, at vi kommer rundt om hele problemstillingen i interviewsituationen, men samtidig tilstræber vi altid at planlægge interviewet på en sådan måde, at der er tid til uddybende spørgsmål. Det er alfa og omega for en kvalitativ undersøgelse, at der er plads til det uforudsete, da det ofte er her, de rigtigt interessante indsigter ligger gemt.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


telefon interview

Telefoninterviewet er en anden meget anvendt metode hos MEGAFON. Telefoninterviewet har mange af de samme fordele, som det dybdegående Face-to-Face interview har, men da interviewer og respondent ikke befinder sig i samme lokale, er det både hurtigere og billigere at udføre.

Ved ømtålelige og personlige problemstillinger er der både fordele og ulemper ved et telefoninterview. Mens der ikke bliver skabt den samme tillid mellem respondent og interviewer ved et telefoninterview som i en ansigt-til-ansigt situation, kan respondenten til gengæld føle sig mere anonym, og således have nemmere ved at åbne op.

Ved undersøgelser hvor emnet ikke er personfølsomt, er det oftest mere optimalt at vælge telefoninterviews, da det er billigere at øge både antallet og den geografiske spredning af respondenter.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


walk-along interview

Walk-alongs er en afart af Face-to-Face dybdeinterview. I en walk-along sidder man imidlertid ikke overfor hinanden ved et bord, men går sammen rundt.

Walk-alongs kan være en fordel, hvis fokus er på de fysiske rammer. I et projekt omkring byfornyelse i et belastet område, er metoden velegnet, da man kan gå rundt og tale om reelle fysiske ting, og holdninger og associationer til disse. I en traditionel interviewsituation kan det være meget abstrakt at tale om eksempelvis et nærområde, som man ikke kan se i situationen, men skal genkalde sig ud fra sin erindring. På den måde gør en walk-along det abstrakte ganske konkret.

Derudover er det for mange respondenter en mere velkendt måde at have en samtale på, hvorfor respondenten føler sig mere afslappet og samtalen flyder bedre. En walk-along kan for eksempel også laves som en bike-along eller run-along alt efter problemstillingens karakter.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


on the spot interview

On-the-spot interviewet foretages uden forudgående aftale med respondenten. De er almindeligvis kortere end aftalte interviewformer, og giver heller ikke samme dybde. Til gengæld er de velegnede som supplement til andre metoder, eller som en del af en pilottest, på samme måde som et etnoraid, hvori metoden også indgår.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk