top

borgerundersøgelse & brugerundersøgelse

Med MEGAFONs borger- og brugerundersøgelser får I et dybdegående indblik i tilfredsheden med jeres tilbud og prioriteringer, så de tiltag I udvikler, kan matche borgernes behov.


 

FOKUS PÅ BRUGERNE ER VEJEN TIL SUCCES

kontakt konsulent connie f. larsen

+ 45 77 41 41 71

Som kommune, region eller stat kan det være svært at tilpasse sine services, så alle interessenter er tilfredse. For bedst muligt at sikre kvaliteten af offentlige serviceydelser har alle myndigheder fra tid til anden brug for at få gennemført en borgerundersøgelse eller brugerundersøgelse. Gennem målrettede analyser hjælper MEGAFON offentlige virksomheder og organisationer til:

et overblik over kendskab, tilfredshed & fokusområder

MEGAFON leverer et fyldestgørende indblik i borgernes kendskab til og opfattelse af jer, og kortlægger hvad I gør godt, og hvilke områder I med fordel kan udvikle og forbedre. Gennem brugerdreven innovation, inddrages borgernes erfaringer i innovationsprocessen, og I opnår herigennem mere efterspurgte og aktuelle løsninger. 

dokumentation af kvalitet

Kvalitetsmålinger er vigtige for at kunne dokumentere brugernes tilfredshed med den service og behandling, som de modtager. Dermed bliver det også lettere at vurdere, om nye initiativer har den ønskede effekt, eller om de med fordel kan nytænkes eller opgives.

implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen, og vi sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER:

Sagsbehandling og myndighedsrolle

Nationale borgerundersøgelse

Image- og omdømmeundersøgelse

Etnografisk forbruger- & adfærdsundersøgelse

360-graders undersøgelse

Bosætningsundersøgelse

Kendskabs- og holdningsundersøgelse

Service-og produkttest


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Connie F. Larsen
Chef for borgertilfredshed

Kontakt Connie
+45 77 414171
cfl@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk