top

Erhvervsundersøgelse

Med MEGAFONs erhvervsundersøgelse får I et indblik i erhvervskundernes ønsker og behov, samtidig med at I kortlægger deres tilfredshed med jer, og den service I leverer. 


 

Tag temperaturen på det lokale erhvervsliv

kontakt konsulent connie f. larsen

+ 45 77 41 41 71

En god dialog mellem det offentlige og erhvervslivet er det bedste udgangspunkt for et frugtbart samarbejde. En erhvervsundersøgelse er en enestående mulighed for at forventningsafstemme med jeres erhvervskunder. Gennem målrettede analyser hjælper MEGAFON offentlige virksomheder og organisationer til:

Eftersyn af erhvervsklimaet

MEGAFONs undersøgelser giver en grundig og uddybende afdækning af erhvervslivets oplevelse af jer, og fokuserer på at afklare, hvordan I kan udvikle og forbedre serviceydelser, sagsbehandling og omdømme. 

Dokumentation af kvalitet

Kvalitetsmålinger er vigtige for at kunne dokumentere brugernes tilfredshed med den service og behandling, som de modtager. Dermed bliver det også lettere at vurdere, om nye initiativer har den ønskede effekt, eller om de med fordel kan nytænkes eller opgives.

Udviklingsprojekter og fokusområder 

Ved at lave opfølgende undersøgelser af nye tiltag og fokusområder, er det muligt at understøtte en fortsat positiv udvikling af erhvervsbetjeningen, eller ændre kurs, hvis I er på vej i en forkert retning.

Implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen, og vi sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

megafon tilbyder:

Kommunens erhvervsvenlighed

Holdnings- og tilfredshedsundersøgelser

Sagsbehandling og myndighedsrolle

Behovsafdækninger

Indsatsevalueringer

Service-og produkttest

Image- og omdømmeundersøgelser

Kendskabsundersøgelse


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Connie F. Larsen
Chef for borgertilfredshed

Kontakt Connie
+45 77 414171
cfl@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk