top

EVALUERINGSUNDERSØGELSE


 MEGAFONs evalueringsanalyser giver et kvalificeret og faktabaseret handlingsgrundlag, som skaber den nødvendige sikkerhed, når fremtiden for projekterne skal afgøres.  


 

Dokumentér effekten af jeres tiltag

Kontakt konsulent connie f. larsen

+ 45 77 41 41 71

Som offentlig organisation har man brug for at vide, hvorvidt nye projekter og tiltag indfrier forventninger og lever op til målsætningerne. Evaluering er grundlaget for en hvilken som helst form for kvalitetsvurdering. MEGAFON bistår offentlige myndigheder og organisationer, når der er brug for at gennemføre evalueringer og videreudvikle egen evalueringspraksis. Gennem målrettede analyser hjælper MEGAFON offentlige virksomheder og organisationer til: 

At kvalitetssikre evalueringen

Det er blevet et gennemgående krav, at man detaljeret og præcist kan dokumentere effekten af offentlige indsatser og tiltag. MEGAFON er kendt for vores skræddersyede kvantitative og kvalitative evalueringsrapporter, der bygger på feedback fra medarbejdere, interessenter og influenter.  I får desuden et dybdegående indblik i de dynamikker, der påvirker effektiviteten og kvaliteten af jeres tiltag, så I bedst muligt kan forbedre dem i fremtiden. 

At lette evalueringsprocessen

Med MEGAFON som samarbejdspartner, sikrer I jer en kvalitetsorienteret evalueringsproces. Vores konsulenter har mange års erfaring med evalueringer, og kan enten designe evalueringsundersøgelsen fra start til slut eller rådgive fra sidelinjen, hvis I selv ønsker at udvikle og styre processen.    

Implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen, og sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater efter analysefasen.

KVALITATIV OG KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER :

Kampagneevalueringer

Evalueringer af kommunale & regionale indsatser og projekter

Medarbejderundersøgelse

Intern kommunikation


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Connie F. Larsen
Chef for borgertilfredshed

Kontakt Connie
+45 77 414171
cfl@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk