top

PANEL- & MEDLEMSUNDERSØGELSE

MEGAFONs panel- og medlemsundersøgelser er et repræsentativt udsnit af den målgruppe, I ønsker at være i dialog med. 


 

Bliv klogere på kunder & medlemmer

kontakt konsulent casper o jensen

+ 45 77 41 41 52

Hvis man som offentlig organisation har en stor medlems-, kunde- eller medarbejdergruppe, kan det være en omfattende opgave at holde sig opdateret på gruppens reaktioner på specifikke tiltag, services eller kommunikationsmaterialer. En panelundersøgelse gør det let at afdække holdninger og forventninger blandt jeres medlemmer eller kunder. Ved at spørge en repræsentativ målgruppe kan I få værdifulde informationer om et hvilket som helst emne. Gennem målrettede panelundersøgelser kan vi hjælpe organisationer til:

Hurtigt og nemt at indhente information 

Internetbaserede panelundersøgelser er hurtige at gennemføre, og kræver ganske få ressourcer i dataindsamlingsfasen, da respondenterne selv indberetter deres svar. Samtidig kan MEGAFON hurtigt supplere webinterviews med telefoninterviews, hvis svarprocenten er lav, ligesom vi står for at sammensætte, vedligeholde og drive panelet.

At sikre repræsentativitet

Et panel skal være repræsentativt, så det ikke kun er særligt aktive og engagerede personer, der deltager, mens det store tavse flertal ikke høres. MEGAFON sikrer repræsentativiteten ved at rekruttere medlemmer igennem flere forskellige platforme som internet, telefon og ansigt-til-ansigt. Vi har stor erfaring med rekruttering, og er med når panelet skal etableres, så det lever op til jeres behov, og er sammensat repræsentativt.

At øge medlemmers loyalitet 

Et panel er en effektiv måde at styrke dialogen til kunder og medlemmer på, da de i panelet har mulighed for at give deres holdninger til kende, og de får ad den vej indflydelse på beslutningsprocessen. Det styrker loyaliteten organisation og medlem/kunde imellem.

Implementering gennem rådgivning 

MEGAFON har udført webanalyser siden internettets spæde start. Derfor er vi blandt de mest erfarne på området i Danmark, og har en særdeles god forståelse for, hvilke fordele og faldgruber der er forbundet med internetundersøgelser. MEGAFON tilbyder rådgivning og sparring gennem hele processen – fra etablering af panel til de efterfølgende undersøgelser, så I får det optimale udbytte af jeres undersøgelser.

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk