top

business to business

Mange virksomheder har et uforløst vækstpotentiale. MEGAFONs Business to Business-undersøgelser retter fokus på de konkurrenceparametre, som er afgørende for at indfri det potentiale, og for at skabe langvarige og profitable kunderelationer.


 

Kom på forkant med branchen

business to
business

Grundlaget for en hvilken som helst ny strategi eller markedsføringsindsats er dybdegående viden om kundesegmenter, kundeadfærd, produktkendskab og konkurrenterne på markedet. Gennem skræddersyet analyse hjælper vi private virksomheder og organisationer til:

Overlevelse og nytænkning

Vil I være på forkant med branchen, kræver det indblik i kundernes ønsker og behov. Med en Business to Business-undersøgelse kan MEGAFON hjælpe jeres virksomhed til en bedre forståelse af forbrugerne, hvilket er det første skridt i udviklingen af nye produkter og services. Dermed bliver I aldrig overflødiggjort af hverken fremadstormende startups eller veletablerede konkurrenter. 

Overblik over vækstpotentiale

Kvalitetsmålinger er vigtige for at kunne dokumentere brugernes tilfredshed med den service og behandling, som de modtager. Dermed bliver det også lettere at vurdere, om nye initiativer har den ønskede effekt, eller om de med fordel kan nytænkes eller opgives.

implementering gennem rådgivning 

MEGAFONs Business to Business-analyser kortlægger forbrugernes modtagelse af jeres nye produkter og services. Med baggrund i kundernes opfattelse af jeres og konkurrenternes produkter, får I et gyldent overblik over, hvilke parametre der ikke lever op til forbrugernes forventninger, og hvor der er grundlag for forbedring.

Implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen og sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER:
 

Målgruppesegmentering 

Kundeprioritetsanalyse 

Konkurrentanalyse

Segmenteringsanalyse

Kommunikationsanalyse

Markedskort


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Asger H. Nielsen
Direktør

Kontakt Asger
+45 77 414141
ahn@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk