top

Forbrugeradfærd & Præferencer

MEGAFON er garant for indgående markedsanalyser, så I får en bedre forståelse for, hvad der driver forbrugernes købs- og beslutningsproces.


 

Gør jer uundværlige for forbrugeren

forbrugeradfærd & Præferencer

Det er dyrt, når man som virksomhed udvikler produkter eller reklamer uden en tilstrækkelig indsigt i forbrugernes præferencer. Relationer til brands er formet af følelser og dybereliggende menneskelige behov. MEGAFON er specialiseret i at kortlægge forbrugeradfærd, og vi benytter metoder inden for antropologi, psykologi og etnografi til at forstå, hvordan præferencer dannes, og hvorfor forbrugere til- eller fravælger et produkt eller brand. Gennem en skræddersyet analyse hjælper vi private virksomheder og organisationer til:

Indsigt i forbrugernes ubevidsthed

Motiver er med til at styre forbrugerens ubevidste adfærds- og forbrugsvaner. Ved hjælp af kvalitative analyser kan MEGAFON kortlægge forbrugernes bagvedliggende motiver, selvom de ikke nødvendigvis selv er i stand til at formulere dem, så I kan optimere jeres produkter eller marketingsstrategi til at påvirke dem i en positiv retning.

At forstå en hurtig udvikling i markedet

Forbrugernes adfærd ændrer sig hurtigt, og det kan nogle gange være svært at gennemskue, hvorfor potentielle kunder bevæger sig væk fra jeres produkt eller brand. MEGAFONs forbrugeradfærdsanalyser redegør for, hvorfor forbrugerne har ændret handlingsmønster, og hvilken betydning det får for deres opfattelse af jeres brand, så I hurtigere kan tilpasse jeres produkter til markedets efterspørgsel. 

Implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen og sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater efter analysefasen.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER :

Købsadfærdsanalyser 

Beslutningsmodel analyser

Brand- og omdømmeanalyser

Motiv og barriereanalyser

Mystery-shopping

Etnografiske studier

Shadowing 


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Asger H. Nielsen
Direktør

Kontakt Asger
+45 77 414141
ahn@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk