top

KOMMUNIKATIONSANALYSE

MEGAFONs kommunikationsanalyse kan hjælpe jer med at kortlægge målgruppens opfattelse af jeres kommunikation, så I på længere sigt kan opnå en reel adfærdsændring.    


 

Skarp & vedkommende kommunikation

kommunikations-
undersøgelse

Mange virksomheder opnår ikke det tilsigtede øgede salg med deres markedsføringskampagner, fordi de ikke trænger igennem til forbrugeren. Mange virksomheder bruger ressourcer på at udvikle og udsende kommunikations- og markedsføringskampagner, men bruger ikke de nødvendige ressourcer på at finde ud af, hvordan de har størst mulig effekt på forbrugerne. Gennem målrettede analyser hjælper vi virksomheder til:     

At reducere omkostninger gennem tidlig forbrugerinddragelse 

For at få den størst mulige effekt af jeres kommunikationsmateriale er det fordelagtigt at inddrage forbrugeren tidligt. Forbrugernes indgående viden kan bruges til at præcisere fremtidig markedsføring, så jeres kampagnebudskaber står klarere, og har den ønskede effekt.  MEGAFONs kommunikationsanalyser sikrer en høj stop-effekt og ændret forbrugeradfærd, mens I garderer jer mod fejlsagne kampagner.

At forstå og forandre forbrugeradfærd 

MEGAFON bruger både kvantitative og kvalitative metoder til at undersøge om kommunikationen rammer målgruppen, om budskabet bliver opfattet som antaget, og om målgruppen påvirkes til at ændre adfærd. Vi hjælper jer til at optimere jeres kampagner, så de har en tydelig og reel effekt på modtageren.

 Implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen og sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER :

360-graders tjek  

Kampagneevalueringer

Analyse af kommunikationsindsatser

Effektmåling

Læserundersøgelser

Page-traffic

Hjemmeside-, app- og budskabsafkodning

Medier


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Michael U. Larsen
Vicedirektør

Kontakt Michael
+45 77 414151
mul@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk