top

KUNDETILFREDSHEDS-
UNDERsØGELSE

Med løbende kundetilfredshedsundersøgelser opfanger du ændringer i kundernes holdninger og præferencer, før de har en negativ indvirkning på salget. Det tillader dig at reagere hurtigere på problematikker, som ellers kan være omkostningsfulde at rette op på. 


 

rettidig omhu

kundetilfredsheds-
undersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelser er det perfekte supplement til Big Data, fordi kundetilfredshedsundersøgelser kan være med til at forklare kundernes overvejelser bag den ændring Big Data viser. Gennem målrettede analyser hjælper vi virksomheder til: 

At forstå forbrugertendenser

Big Data leverer store datamængder, der kan tegne et øjebliksbillede af tendenser, men det leder ofte til hypoteser, som ikke siger noget om, hvordan og hvorfor de mønstre er opstået blandt forbrugerne. Gennem MEGAFONs kvalitative og kvantitative kundetilfredshedsundersøgelse kan I afdække forbrugernes holdninger, motiver og adfærd og få en forståelse for, hvordan services eller produkter kan optimeres til forbrugernes behov.

Ikke at spilde kundernes tid

Ved at tage udgangspunkt i jeres målgruppe, designer MEGAFON analyser så vinklingen af spørgsmål, undersøgelsens længde og kommunikationskanalen alle møder kunderne i øjenhøjde. På den måde forekommer undersøgelsen både relevant og overskuelig at besvare for din målgruppe, og det sikrer mere valide svar og en højere svarprocent.

implementering gennem rådgivning 

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen, og vi sikrer, I får de bedst mulige redskaber til at arbejde videre med undersøgelsens resultater.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER :

Kundetilfredshedsanalyser

Loyalitets- og frafaldsanalyser

Medlemsundersøgelser

Exit interviews

Kontaktpunktsanalyser


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Michael U. Larsen
Vicedirektør

Kontakt Michael
+45 77 414151
mul@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk