top

RÅDGIVNING & SPARRING

Der kan være mange fordele ved at håndtere dele af analyseprocessen internt i organisationen, men fra tid til anden vil der opstå et behov for sparring eller rådgivning. MEGAFONs konsulenter har omfattende erfaring med at give individuel rådgivning, så I får det størst mulige udbytte af jeres undersøgelser.


 

Bedre analyser med tidlig rådgivning

rådgivning & sparring

For at sikre kvaliteten og få det optimale ud af jeres undersøgelser, bør man rådføre sig med et anerkendt analyseinstitut. MEGAFON har mangeårig og omfattende erfaring med at samarbejde med det offentlige. Gennem rådgivning og sparring hjælper vi offentlige organisationer og myndigheder til: 

Audit af fakta

Ved at undersøge hvilke kendsgerninger jeres analyse er baseret på, kan vi på få rådgivningstimer hjælpe jer med at optimere enhver undersøgelse. En tidlig rådgivningsindsats sikrer en mere dybdegående og velfunderet analyse med valide resultater, der er brugbare til evaluering og optimering.

At skabe værdi

For MEGAFON handler analyse om mere en blot dataindsamling og afrapportering, vi tilbyder resultatskabende rådgivning. Vi hjælper med alt fra planlægning og analysedesign over udførsel og tolkning af resultater til anbefalinger af handlinger på baggrund af undersøgelsen. Vores konsulenter er erfarne inden for kvantitative og kvalitative analyser, og vi kan blandt andet tilbyde jer sparring eller en second opinion.

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Asger H. Nielsen
Direktør

Kontakt Asger
+45 77 414141
ahn@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk