top

Kommunikations-undersøgelse

MEGAFONs kommunikationsanalyse hjælper jer til at trænge igennem med et klart og tydeligt budskab, som kommunikeres til den rigtige målgruppe.


 

Få budskabet igennem første gang

kontakt direktør asger h. nielsen

+ 45 77 41 41 41

Som myndighed opnår man ikke altid et optimalt udbytte af sin kommunikationsindsats, fordi informationen ikke når ud til målgruppen, eller fordi den har en utilsigtet virkning. Det offentlige har ofte mindre budgetter til kommunikationskampagner, og det stiller større krav til kvaliteten af jeres kommunikationsmaterialer. Igennem analyser kan potentielle faldgruber identificeres og udbedres, så kommunikationen giver den ønskede effekt. Ved at udarbejde målrettede analyser kan vi hjælpe offentlige kommunikatører til:

At få et budskab igennem med få midler 

Når modtageren inddrages tidligt i kampagnens udviklingen, sikrer I, at budskabet går klart ind og bliver accepteret af modtageren. Herigennem undgår I dyre forfejlede kampanger. MEGAFONs kommunikationsanalyser giver en forståelse for budskabets relevans og stop-effekt, og hvorvidt kommunikationen virker overbevisende i forhold til budskabet.  

At højne kvalitet og troværdighed 

Kvalitet og validitet er vigtigt, når I laver en kommunikationsanalyse. Derfor bliver jeres undersøgelsesdesign skræddersyet til jeres specifikke problemstillinger og behov. MEGAFON har mere end 25 års erfaring med at designe præcise analyser, der er i høj kurs blandt ledere, politikere, journalister og meningsdannere. Ved at vælge en anerkendt og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, bliver jeres udvikling af kommunikationsmaterialer mere koncise og får en større effekt.

Implementering gennem rådgivning

En analyse er intet værd, medmindre den bliver implementeret rigtigt. MEGAFON tilbyder strategisk rådgivning igennem hele processen, så I får det største udbytte af de undersøgelser, vi laver for jer.

KVALITATIV & KVANTITATIV ANALYSEDESIGN

MEGAFON TILBYDER :

360-graders kampagneundersøgelse 

Kampagneevalueringer

Effektmålinger

Brugervenlighedsundersøgelser af apps & hjemmesider

Læserundersøgelser

Page-traffic 

Analyse af kommunikationsindsatser 


 

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Michael U. Larsen
Vicedirektør

Kontakt Michael
+45 77 414151
mul@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk