top

rådgivning & sparring

MEGAFON tilbyder rådgivning og sparring i alle analyseprocessens faser. I kan med fordel inddrage MEGAFON i de tidlige faser af jeres analyseproces, da vi er garant for en skarp problemformulering og i sidste ende en handlingsanvisende undersøgelse, som dokumenterbart vil styrke jeres forretning.


 

Fra indsigt til handling

rådgivning & sparring

MEGAFON har mangeårig og omfattende erfaring med at lave undersøgelser for private virksomheder, og vi kan gennem et tæt samarbejde give individuel rådgivning, så I får det optimale ud af jeres undersøgelse. Gennem rådgivning og sparring hjælper MEGAFON private virksomheder til: 

Et faktatjek

Vi tilbyder en gennemgang af de forbrugerorienterede fakta eller antagelser, som jeres virksomheds succes hviler på. Det kan være hvad der driver jeres vækst, hvilke konkurrenter der tager flest markedsandele, eller hvilke medier der tiltrækker flest kunder.

At skabe værdi

For MEGAFON handler analyse om mere end blot dataindsamling og afrapportering, vi tilbyder resultatskabende rådgivning. Vi hjælper med alt fra planlægning og analysedesign over udførsel og tolkning af resultater til anbefalinger af handlinger på baggrund af undersøgelsen. Vores konsulenter er erfarne inden for kvantitative og kvalitative analyser, og vi kan blandt andet tilbyde jer sparring eller en second opinion. Ofte er den værdi, der tilføres forretningen, langt højere end den egentlige indsats.

Et større udbytte af undersøgelser

Der kan være mange fordele ved at håndtere dele af analyseprocessen internt i virksomheden, men fra tid til anden vil der opstå et behov for sparring eller rådgivning. MEGAFONs konsulenter har omfattende erfaring med at give individuel rådgivning, så I får det størst mulige udbytte af jeres undersøgelser. Ingen opgave er for lille eller ubetydelig til at få et par friske øjne på.

Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt. 

Vi tilpasser analysemetoden til hver enkelt undersøgelse. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Asger H. Nielsen
Direktør

Kontakt Asger
+45 77 414141
ahn@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk