top

mixed methods

Mixed Methods kombinerer kvantitative og kvalitative undersøgelser for at skabe et mere helhedsorienteret billede af en konkret problemstilling.


 

vi kombinerer metoder

Ved mange projekter giver det mening at kombinere kvalitative metoder og kvantitative metoder. Hos MEGAFON arbejder vores kvalitative og kvantitative afdelinger tæt sammen for at kunne angribe en problemstilling fra flere forskellige vinkler. 

Kvantitative analyser giver en bred viden om en given problemstilling eller målgruppe. Metoden er brugbar til at fastsætte størrelsen eller omfanget af bestemte observationer. For eksempel kan man med kvantitativ analyse fastslå, hvor ofte danskerne gennemsnitligt går i svømmehallen, eller hvor mange danskere der, hvis der blev afholdt folketingsvalg i morgen, ville stemme på den ene eller anden kandidat.

Hos MEGAFON er vi specialister i at gennemføre repræsentative, valide og pålidelige kvantitative undersøgelser. Ved de seneste seks folkeafstemninger har vi således været det analyseinstitut i Danmark, der har leveret de mest præcise prognoser for valgets udfald. 

metodetriangulering

Hvor kvantitative undersøgelser besvarer hvad, hvor mange og hvor meget, så giver kvalitative analyser indsigt i hvorfor og hvordan. 


 

mangeårig
erfaring

Kvalitative analyser kommer i dybden med de sociale og kulturelle normer på et givent område, og de giver en indsigt, der kan danne baggrund for store og vigtige beslutninger for både virksomheder og organisationer.

I mere end 25 år har MEGAFON benyttet kvalitative analyser, som er et redskab til at komme helt tæt på danskerne. Vores mangeårige erfaring med metoderne har gjort os til eksperter i at komme bagom problemstillingen.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk