top

observation

Observation er en af de mest egnede metoder til at få indsigt i respondentens faktiske adfærd. 


 

Valg af metode

Kontakt konsulent

Andrea Dalsby

+ 45 77 41 41 60

Observation er et etnografisk redskab til at forstå en adfærd hos en given gruppe af mennesker. Metoden står sjældent alene, men er særligt egnet til at komplementere eksempelvis Face-to-Face interview, når det handler om at kortlægge adfærd, som respondenten ønsker at have eller mener at have.

Der kan være stor forskel på, hvilken adfærd respondenten rapporterer at have, og hvilke adfærd respondenten reelt har.Ved at observere diskrepanser, og efterfølgende få respondentens begrundelser for afvigelserne, kan man få et nuanceret billede af, hvilke aspekter der reelt spiller ind i for eksempel en indkøbssituation.

Eksempel

Forbrugere har bevidst eller ubevidst en tendens til at overdrive deres indkøb af sunde og økologiske varer. Igennem interview og observationer af forbrugeren i den faktiske kontekst, opnår man et mere nuanceret billede af, hvordan og hvornår den opfattede adfærd fraviger fra den reelle adfærd.


 

Suppler observation med interview

Ved at supplere med on the spot interview og eventuelt opfølgende interview, kan man få en unik indsigt i de overvejelser, forbrugeren gør sig i det øjeblik, hvor købet foretages, samt få en forståelse for de motivationer, der ligger bag handlingen.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 


deltagerobservation

Deltagerobservation er en etnografisk metode, hvor man selv oplever situationen på egen krop ved at deltage i de aktiviteter, som respondenterne udfører. På den måde kan man få en bedre forståelse for, hvad aktiviteten indbefatter, men man får også en nemmere og mere afslappet kontakt til respondenterne, der oftest ikke føler sig overvåget som i observationssituationen eller udspurgt som i interview-situationen. 

eksempel

MEGAFON skulle forestå en undersøgelse af et integrationsprojekt for kvinder, men kvinderne kunne dårligt dansk, og følte sig åbenlyst ikke trygge ved interview-situationen. Ved at deltage på lige fod med kvinderne rundt omkring bordet, hvor de strikkede og syede i forbindelse med integrationsprojektet, blev der opbygget en tillid, der gjorde det nemmere at samtale omkring det egentlige emne.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


shadowing

Shadowing er en specifik form for observation, hvor man hele tiden fastholder fokus på et objekt eller en person. Det kan for eksempel være givende for en forståelse af, hvordan man effektiviserer eksempelvis administrationen på et hospital at følge en patients fysiske journal rundt i systemet.

Denne metode giver et indblik i, hvordan forskellige medarbejdere og arbejdsfunktioner arbejder sammen og/eller rundt om hinanden. I løbet af en shadowing-session bliver der oftest spurgt ind til og diskuteret objekt og dets placering og betydning undervejs, for på den måde at supplere observationen med holdninger og ræsonnerede adfærdsmønstre. Således kan man udarbejde detaljerede anbefalinger til, hvordan eksempelvis arbejdsgange effektiviseres.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk