top

Mapping


 

mapping

Mapping er en etnografisk metode, hvor respondenten bliver bedt om at illustrere et geografisk område eller en given social relation. 


 

Valg af metode

Kontakt konsulent

Andrea Dalsby

+ 45 77 41 41 60

Metoden kan både bruges i løbet af Face-to-Face dybdeinterviews og i fokusgrupper. På et mentalt kort over ens skole, arbejdsplads eller lokalområde vil målestoksforholdene nødvendigvis være anderledes end i virkeligheden. Respondenter som aldrig bruger et bestemt område, vil have en tendens til at nedtone det på deres mentale kort samt tegne det længere væk og med mindre detaljegrad.

Omvendt vil områder, der opleves som vigtige, fylde forholdsvis mere og være mere detaljerede. Udover at kortlægge de mentale relationer til et fysisk område, får man ligeledes mulighed for at spørge ind til respondentens overvejelser bag.

Et mentalt kort er på samme måde som en walk-along en metode til at konkretisere et ellers abstrakt samtaleemne. At kunne pege og fortælle giver respondenten en anden mulighed for at danne sig billeder, og huske følelser og episoder, der er forbundet med den fysiske genstand.

Eksempel

Mapping kan eksempelvis bruges til at evaluere unge misbrugeres udbytte af en behandlingsmodel. Ved at mappe de unges sociale relationer ved opstart og afslutning af behandlingsforløbet, kan man synliggøre, hvordan respondenternes relationer har ændret sig. 


 

sociale
forhold

Mapping er især velegnet i forbindelse med by- og lokalplanlægning, arbejdspladsundersøgelser, imageundersøgelser og produktbrug. Metoden bruges også til at kortlægge sociale forhold ved at lade respondenten illustrere sin relation, og på den måde får respondenten rum til at reflektere over tilknytningen til sit netværk. Det kan især være givende, når problemstillingen omhandler sociale forhold på arbejdspladsen eller i familien.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk