top

telefoninterview

Telefoninterviewet er den traditionelle kvantitative undersøgelsesmetode. Metoden sikrer en høj grad af repræsentativitet, da næsten alle danskere er i besiddelse af en telefon.


 

Valg af metode

kontakt konsulent casper 0 jensen

+ 77 41 41 52

Telefoninterviewet giver mulighed for, at respondenten kan få gentaget og uddybet spørgsmål, de ikke forstår. Det mindsker risikoen for, at uklarheder eller misforståelser kommer til at have en forvridende indvirkning på resultaterne. 

Omvendt er telefoninterviewet mindre brugbart, hvis man ønsker en undersøgelse, hvor kommunikationsmateriale eller produkter skal fremvises og vurderes. Ligeledes kan det være en ulempe at gennemføre et telefoninterview, når der er tale om spørgsmål med et stort antal svarmuligheder, da der er risiko for, at respondenten mister overblikket over de mulige svar. 

Interviewere

MEGAFON har op mod 100 veluddannede, grundige og erfarne interviewere ansat. Samtidigt er vores interviewere ikke akkordlønnede, hvilket højner kvaliteten af besvarelserne, da de således altid tager sig den fornødne tid til at forklare og vejlede, hvis respondenten har uddybende spørgsmål.  


 

Sikring af kvalitet og høj svar procent

Alle telefoninterviews gennemføres in-house af MEGAFONs egne uddannede interviewere. Alle interviewere har gennemgået et internt uddannelsesprogram med fokus på spørgeteknikker og etik – således at interviewets kvalitet sikres samtidig med, at respondenten har en god oplevelse.

MEGAFON sikrer, at interviews foretages spredt ud på ugens dage på forskellige tidspunkter, således at der opnås en høj svarprocent og at alle typer af respondenter bliver kontaktet.  

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk