top

 

internetundersøgelse

Internettet bliver i stigende grad danskernes foretrukne kommunikationskanal, og det er derfor også et oplagt sted at undersøge folks adfærd eller holdninger.


 

 

Valg af metode

kontakt konsulent casper o. jensen

+ 45 77 41 41 52

En klar fordel ved internetundersøgelser er, at det både hvad angår tidshorisont og omkostninger er den mest effektive undersøgelsesmetode, da man sender spørgeskemaet ud til et stort antal respondenter på én gang. Samtidigt er spørgsmål med et stort antal forskellige svarmuligheder og personfølsomme spørgsmål særligt velegnede til internetundersøgelser.

Det er også muligt at teste holdninger til konkret materiale som billeder, videosekvenser eller kampagnemateriale online, da materialet kan præsenteres direkte på respondentens skærm.

Endelig giver man respondenterne mulighed for at besvare spørgeskemaet, når og hvor de vil. Således opnår man besvarelser fra respondenter, der typisk ikke har tid eller ikke vil være tilbøjelige til at svare på telefoninterview.

Megafon er på forkant

 MEGAFON var en af de første i Danmark til at foretage internetundersøgelser, og er stadig i front med udvikling og implementering af nye teknikker.


 

Forskellige 
undersøgelser

 

MEGAFON tilbyder to forskellige former for netundersøgelser: Individuelle internetundersøgelser eller muligheden for at få jeres spørgsmål tilføjet en af MEGAFON bussens undersøgelser, der kører med jævne mellemrum.

Fordelen ved en individuel undersøgelse er, at den kan foretages hurtigt og fleksibelt, ligesom det udelukker risikoen for, at andre kunders spørgsmål påvirker respondenternes svar.

Fordelene ved at blive tilknyttet en af MEGAFON busssens undersøgelser er, at undersøgelsens startomkostninger deles mellem flere kunder, og således bliver væsentligt billigere. 

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk