top

it-kombi

En IT-kombi-undersøgelse er en kombination af internet- og telefonundersøgelser, og sikrer det bedste fra begge verdener.


 

Valg af metode

kontakt konsulent casper o. jensen

+ 77 41 41 52

IT-kombi tager udgangspunkt i internetundersøgelser, men suppleres med telefoninterview i de grupper af populationen, som er underrepræsenterede i online-besvarelserne. Kombinationen gør, at de to indsamlingsmetoder mindsker hinandens ulemper, hvad angår repræsentativitet.

Med internet-delen opnår man svar fra respondenter, der ikke ville besvare en telefonundersøgelse, ligesom telefonundersøgelsen sikrer svar fra respondenter, der ikke ville besvare en internetundersøgelse.

IT-kombi-undersøgelser er væsentligt billigere og hurtigere at gennemføre end rene telefonundersøgelser. Internet-delen af undersøgelsen foretages ligesom i rene internetundersøgelser i MEGAFONs eksklusive og repræsentative Danmarkspanel, for at sikre de mest valide resultater.

Fordelingen

I MEGAFONs IT-kombi løsning er fordelingen typisk, at 85 % af undersøgelsen består af internetinterview og 15 % af telefoninterview.


 

danmarks-
panelet

Danmarkspanelet er MEGAFONs eget repræsentativt sammensatte panel bestående af flere tusinde respondenter. 

For at sikre, at Danmarkspanelet fortsat forbliver så bredt og repræsentativt som muligt, kan respondenter ikke selv tilmelde sig panelet. Derimod rekrutterer vi panelmedlemmer ved telefoninterview, så panelet ikke kun består af de mest aktive internetbrugere, og de befolkningsgrupper der meget gerne deltager i undersøgelser.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk