top

postalundersøgelse

Postalundersøgelser består af postomdelte spørgeskemaer, som respondenten selv udfylder og returnerer til MEGAFON med posten. 


 

Valg af metode

kontakt konsulent connie f. larsen

+ 45 77 41 41 71

En fordel ved postalundersøgelser er, at respondenterne kan udfylde det, når de har tid og i deres eget tempo. Det er MEGAFONs erfaring, at postalundersøgelser er særligt velegnede til ældre målgrupper, der på grund af eksempelvis usikkerhed eller hørehandicap ikke ønsker at deltage i telefonundersøgelser.

En ulempe ved postalundersøgelser er, at de generelt har en lav svarprocent, da det stiller krav til respondenten, at skulle returnere svarene med posten.

Postalundersøgelser når ud til ældre

Postalundersøgelser kan være det rigtige valg, hvis man ønsker at undersøge en specifik ældre gruppe respondenter, eksempelvis plejehjembeboere. Flere i dette segment ønsker af forskellige grunde ikke at deltage i telefon- eller internet-undersøgelser, men med postalundersøgelser er der mulighed for, at de kan svare på spørgsmålene i deres eget tempo og med hjælp fra en pårørende, hvis dette er nødvendigt.   


 

megafon har
gode erfaringer

Hos MEGAFON har vi imidlertid gode erfaringer med opfølgende påmindelsesbreve til respondenter, der ikke har returneret spørgeskemaet, ligesom man kan ringe de respondenter op, der ikke har besvaret spørgeskemaet, og tilbyde dem at svare telefonisk.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Connie F. Larsen
Chef for borgertilfredshed

Kontakt Connie
+45 77 414171
cfl@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk