top

mystery shopping

Mystery shopping, også kaldet testbesøg eller prøvebesøg, er en metode, hvor en trænet interviewer giver sig ud for at være kunde eller bruger af en service, for at gøre sig observationer af mødet med en specifik virksomhed. 


 

Valg af metode

kontakt chef for den kvantitative afdeling casper o. Jensen

+ 45 77 41 41 52

Mystery shopping giver en mere indgående viden om, hvordan kunder eller brugere oplever at blive mødt, når de er i kontakt med virksomheder.

Vi foretager både mystery shopping i fysiske butikker, på hjemmesider eller ved henvendelse til telefonservices. Med mystery shopping kan man belyse, om ansatte og virksomheden som helhed fremstår og håndterer konkrete situationer som ønsket. 

Megafons interviewere

Vores interviewere til mystery shopping er trænet i at udvise en specifik adfærd, ligesom de er særligt opmærksomme på forudbestemte aspekter i mødet med en virksomhed. 


 

fuld
diskretion

Vi kan undersøge alt fra det umiddelbare indtryk ved at træde ind og bevæge sig rundt i jeres butik, til den generelle oplevelse af mødet med medarbejderne eller helt specifikke detaljer omkring vejledning og salgssituationer.

Opgaver inden for mystery shopping udføres selvfølgelig med fuld diskretion.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk