top

Personlige interview


 

personlige interview

Det er ikke kun i kvalitative sammenhænge, der kan være fordele ved at gennemføre personlige interview. Også i kvantitative undersøgelser er der fordele ved personlige Face-to-Face-interview, der kan gennemføres på gaden, i respondentens hjem eller i et testlokale.


 

Valg af metode

kontakt konsulent

casper o. jensen

+ 45 77 41 41 52

En klar fordel ved det personlige interview er, at det kan benyttes til at indkredse en målgruppe, som er svær at indkredse med andre metoder. For eksempel kan man med fordel nå ud til grupperingen Metro-brugere ved at foretage personlige interview i Københavns Metro, og således opnå den mest præcise og effektive viden om den specifikke målgruppe. 

Fordele ved personlige interview

Det personlige interview giver mulighed for at præsentere konkret, fysisk materiale for respondenterne, det være sig materiale der skal ses, høres, føles, lugtes eller smages, og registrere deres umiddelbare holdninger og vurdering.


 

maks 15
spørgsmål

For at sikre, at målgruppen er repræsentativ og både omfatter dem, der har travlt og mindre travlt, anbefaler MEGAFON, at denne type undersøgelse ikke benyttes til undersøgelser med mere end 15 spørgsmål.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk