top

mobilundersøgelser

Hos MEGAFON følger vi respondenterne, hvor de er, og via respondenternes smartphones har vi muligheder for hurtig at indsamle større mængder kvalitativ empiri. 


 

Valg af metode

Kontakt konsulent

Andrea Dalsby

+ 45 77 41 41 60

I mobilundersøgelser kan man sætte lukkede rum op, hvor deltagerne bliver bedt om at medvirke ved specifikke lejligheder, for eksempel mens de ser en bestemt kanal i fjernsynet.

Derudover har man - især ved hjælp af smartphones - adgang til visuel fotodokumentation af sociale situationer, som ved undersøgelser af alkoholkultur, cyklisme eller lignende. Her kan respondenternes fotos også bruges som baggrund for et dybdeinterview, hvor der tages udgangspunkt i fotomateriale.

Det gør det lettere for respondenten at genkalde sig følelser og reaktioner på det bestemte tidspunkt.

Brugernes førstehånds oplevelse 

Skal man eksempelvis undersøge rejsendes oplevelse af at tage toget, kan man med fordel bede en række respondenter besvare spørgsmål på mobilen i løbet af deres togtur, og umiddelbart efter, for at få respondenternes førstehånds oplevelse i det øjeblik det sker. 


 

nemt & billigt

Det er både nemt og billigt at få fat i de segmenter af befolkningen, der til daglig færdes online, og det er nemmere at sikre en geografisk spredning på målgruppen, når undersøgelserne foretages digitalt.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk