top

Kvalitet


 

kvalitet

MEGAFON har gjort det let for dig at vælge! Med MEGAFON som leverandør af dine analyser kan du koncentrere dig om at udnytte jeres resultater uden at skulle bruge unødig energi på metodeovervejelser eller være bekymret over kvaliteten.


 

grundlaget for vores arbejde

Når det kommer til markedsanalyser, er der ikke bare mange udbydere på markedet, men også en lang række forskellige typer undersøgelser. Derfor kan det umiddelbart være svært for analysekøbere at vurdere om en given udbyders arbejde er af høj kvalitet.

Hos MEGAFON har vi fastlagte procedurer for vores arbejdsgange, og vores kunder er altid velkomne til at orientere sig i og kommentere på måden, vi gennemfører vores analyser på. Vi involverer hellere end gerne vores kunder i det arbejde, vi laver.

Vi stiler efter klare og præcise analyser. Siden 1999 har MEGAFONs prognoser ved valg og folkeafstemninger i Danmark været blandt de mest præcise. Valg og folkeafstemninger er den eneste konkrete mulighed, du som analysekøber har for at sammenligne de bedste aktører i analysebranchen. Ikke alene deltager alle de mest betydelige analyseudbydere herhjemme, men valg og folkeafstemninger er desuden unikke i en analysemæssig sammenhæng, da der foreligger et decideret resultat at sammenligne målingerne med. Man kan på den måde måle kvaliteten af det arbejde, som analyseinstitutterne hver især leverer.

Som et af de eneste analysefirmaer i Danmark er vi certificeret efter de internationale ISO 20252:2019-standarder, der er de branchespecifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne er udarbejdet på baggrund af best practice på verdensplan, og dikterer således den fremgangsmåde, der officielt er anerkendt som den bedste. 

ISO certificeret

ISO kvalitetssystemet er din sikkerhed for, at du er i gode hænder hos et firma, der arbejder seriøst med kvalitetskontrol. Bl.a. er et væsentligt krav for at være ISO 20252:2019 certificeret, at der hvert år skal foretages en både intern og ekstern kontrol af samtlige arbejdsprocesser for at sikre opfyldelse af ISO 20252:2019 standarderne og en høj kvalitet hele vejen rundt. 

Når MEGAFON forestår dine analyser, kan du således associere jeres virksomhed eller organisation med en seriøs og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, der opretholder den velkendte, høje kvalitet på tværs af projekter og ansvarlige konsulenter, og sikrer dig unikke kvalitetsløsninger, der også internationalt er helt i top.


 

Ud over at være ISO-certificeret, er MEGAFON medlem af ESOMAR, verdensorganisationen for markeds- og opinionsresearch. Således forpligter vi os ligeledes til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik indenfor gennemførelse af markedsanalyser. Hertil er MEGAFON forpligtet til at overholde de af ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder for markedsanalyse (EMAQS). I modsætning til ISO 20252:2019-standarderne, så er ESOMARs kvalitetsstandarder dog udelukkende baseret på frivillig egenkontrol.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk