top

kvalitativ rekruttering

Hos MEGAFON tilbyder vi rekruttering som en selvstændig service, og vi hjælper ofte virksomheder og andre analysefirmaer med deres rekruttering. 


 

Rekrutteringen er afgørende

god & præcis
rekruttering

Rekrutteringen har en afgørende betydning for resultatet af en undersøgelse, da en skæv rekruttering vil betyde skæve analyseresultater. Som analysevirksomhed med udspring i kvalitative analyser, er vi derfor meget bevidste om betydningen af en god og præcis rekruttering.

MEGAFONs telefoncentral og store internetpaneler gør, at vi er i stand til at levere en høj grad af præcision i rekrutteringer til både dybdeinterview og gruppeinterview.

”Vi er meget tilfredse med den rekruttering, MEGAFON har foretaget for os. Vi modtog informationerne om respondenterne inden for den aftalte tid, respondenterne opfyldte kravspecifikationerne, der var et stort fremmøde, og respondenterne deltog aktivt i gruppeinterviewene. ”

- Torben Bundgaard Vad, Damvad Analytics


 

rekruterings-
fasen

Udover at sikre, at respondenterne matcher screeningskravene, så undersøger MEGAFON desuden altid om respondenterne er i stand til at artikulere sig på et vist niveau, så der kun udvælges respondenter, der er i stand til at indgå i et gruppeinterview.

Når respondenterne er udvalgt, fastholder vi dem gennem løbende kommunikation med information om undersøgelsen og påmindelser om deltagelse. Herudover sørger vi altid for at få genbekræftet respondenternes deltagelse minimum to dage før grupperne afholdes.

Endeligt overrekrutterer vi altid et mindre antal respondenter for at sikre et tilstrækkeligt fremmøde.  


Ring til os i dag på telefon: 77 41 41 41, og få en uforpligtende snak om rekruttering og, hvordan I bedst kommer videre med jeres projekt.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

MEGAFON

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 14904492
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk