top

Som man spørger, får man svar

Et begrænset antal svar kan være lige så værdifuldt som flere tusinde svar


 

'Hvorfor' eller 'hvor mange'

6. maj 2017

En meningsmåling bygger på data indsamlet via kontakt til en større gruppe af respondenter, og MEGAFON er blandt andet blevet kendt via de politiske vælgeranalyser, der offentliggøres i medierne. I disse udgøres datagrundlaget af op mod flere tusinde svar, men MEGAFON udfører også analyser, hvor datagrundlaget udgøres af måske nogle ganske få hundrede eller endda endnu færre svar. Det vil vi også gerne være kendt for.

En analyse behøver nemlig ikke have sit afsæt i et nationalt spørgsmål eller en landspolitisk stemningsanalyse. Den kan præcis lige så godt have sit afsæt i medarbejderne i en virksomhed eller dennes kunder. Det kan f.eks. være en fokusgruppe, der skal vurdere mulige ændringer i virksomheden eller et nyt marketingtiltag. I den sammenhæng er selv et begrænset antal svar mindst lige så værdifuld information som flere tusinde svar.

 Kvantitet handler om ”hvor meget” eller ”hvor mange” - de hårde og konstaterende data, mens kvalitet handler om ”hvorfor” eller ”hvordan” - de bløde og beskrivende data.


 

Hårde eller bløde data

Analysen med de mange svar kaldes for den kvantitative analyse, mens analysen med de få svar kaldes for den kvalitative analyse. Den store forskel ligger imidlertid ikke blot i respondenternes antal, men også i spørgemetoden. Grundlæggende kan man sige, at kvantitet handler om ”hvor meget” eller ”hvor mange” - de hårde og konstaterende data - mens kvalitet handler om ”hvorfor” eller ”hvordan” - de bløde og beskrivende data.

Endnu en stor forskel på de to analyseformer er, at den kvantitative analyse valideres gennem svar fra et repræsentativt udsnit af respondentgruppen, og dermed anlægger et horisontalt perspektiv. Det behøver den kvalitative analyse i sagens natur ikke. Den anlægger et vertikalt perspektiv og går i stedet i dybden med en given problemstilling eller udfordring. Denne analyseform valideres derfor gennem fokus på helt specifikke årsagssammenhænge.

Uddybelse & begrundelse

Det betyder, at svarmulighederne i den kvalitative analyse er langt mere nuancerede end f.eks. blot ”Ja”, ”Nej” eller ”Ved ikke”. Her er ingen lukkede svarkategorier. Til gengæld er der mulighed for uddybelse og begrundelse, så alle nuancer i problemstillingen belyses - nemlig i form af svar på ”hvorfor” eller ”hvordan” i tæt dialog med den enkelte respondent. Fokus flyttes altså fra, at noget sker til, hvorfor det sker.

Det er imidlertid vigtigt, at understrege, at den ene analyseform ikke udelukker den anden. Tværtimod kan de ofte supplere hinanden, og takket være Megafons mangeårige erfaring på begge platforme, kan vi tilbyde en skræddersyet løsning, hvor den kvantitative analyses statistiske metode går hånd i hånd med den kvalitative analyses behovs- og adfærdsmæssige metode. Begge har deres respektive styrker, der gør det muligt for Megafon at tilbyde et helt unikt analysekoncept.

kontakt megafon

Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på 77 41 41 41.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk