top

Borgerinddragelse på ældreområdet er vigtigt


 

værdighedsundersøgelse blandt ældre i køge kommune

Køge Kommune har i samarbejde med MEGAFON givet kommunes ældre borgere mulighed for selv at være med til at evaluere kommunens værdighedspolitik. 


 

Borgerinddragelse på ældreområdet er vigtigt

Værdighed i ældreplejen

Hvem er bedre til at vurdere, hvad værdighed i ældreplejen er, end de ældre selv? I en kvalitativ forundersøgelse bestående af både fokusgrupper og dybdeinterviews i borgernes eget hjem, fik de ældre borgere i kommunen lov til med egne ord at fortælle, hvad værdighed for dem er, for på på den måde at få en mere praktisk tilgang til, hvad værdighedsprincipperne bør og skal dække over. Borgernes egne opfattelser af værdighed og kommunens værdighedspolitik dannede rammerne for det spørgeskema, som omkring 1500 af kommunens medborgere fik mulighed for at svare på.

Megafon gik ikke blot til opgaven med den faglighed og professionalisme, der kan forventes af en samarbejdspartner, men også med engagement og medejerskab. For mig er der ingen tvivl om, at dét har være med til at give os undersøgelse af meget høj kvalitet. Opgaven var ikke nem, fordi vi forsøgte at gøre tingene på en ny måde. Men gennem et egentligt partnerskab om løsningen af den er vi i fællesskab nået til et produkt, der til fulde har levet op til intentionerne, og som uden tvivl kommer til at sætte sig spor i organisationen”.

- Morten Iversen Køge Kommune.


 

Opfølgning af værdighedspolitik

Social og sundhedsudvalget i Køge kommune ønskede med undersøgelsen at følge op på den værdighedspolitik, der blev vedtaget sidste år.  Undersøgelsen var derfor ikke i traditionel forstand en tilfredshedsundersøgelse, men en undersøgelse hvor borgerne havde mulighed for, at være med til at vise Køge Kommune hvilke områder, de følte var vigtige, og som derfor også i fremtiden bør prioriteres højest. 

Det som undersøgelsen bl.a. viste var, at der er stor forskel på, hvad f.eks. seniorrådet og de ældre selv mener, at man bør fokusere på. Dette understreger også vigtigheden af at sørge for at høre borgerne selv i sådanne spørgsmål.

Undersøgelsen viste desuden, at  noget af det de ældre vægter højest er, at ældreplejen informeres automatisk ved evt. hjemkomst fra sygehus. Herudover viser undersøgelsen at det blandt andet er vigtigere for de ældre selv at have indflydelse på, hvad tid de får hjælp til personlige pleje som bad, komme op af sengen, toiletbesøg mv. end det gør at have indflydelse på tidspunktet for praktisk hjælp, såsom rengøring.

kontakt megafon

Megafon kan også hjælpe din organisation med en segmenteringsanalyse til at udvælge og forstå målgrupper. Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på 77 41 41 41.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk