top

Evaluering af værditestordning


 

 

evaluering af værditestordning

MEGAFON blev af Slots-og Kulturstyrelsen udpeget til at foretage en større evalueringsundersøgelse af værditestordningen med henblik på at undersøge, om der er behov for at foretage nødvendige ændringer af ordningen.


 

slots- og kulturstyrelsen

Evalueringssanalyse som politisk værktøj 

Der har ikke været foretaget værditest siden ændringen af ordningen i 2011. Formålet med evalueringsundersøgelse var derfor at evaluere og afdække en række udvalgte aktørers kendskab og holdning til rammerne og parametrene for værditestordningen, samt hvor de enkelte aktører ser muligheder for forbedring.

MEGAFON igangsatte en kvalitativ interviewundersøgelse med udvalgte markedsaktører. MEGAFON gennemførte i alt 28 dybdeinterviews med respondenter på tværs af de fire interessentgrupper; kommercielle medieaktører, public-service aktører og Radio- og TV-nævnet samt medieforskere.

MEGAFONs evaluering af Værditestordningen gav et dybdegående indblik i de fire aktørgruppers holdninger og oplevelse af værditestordning. Rapporten tegnede et nuancerede billede af aktørernes erfaring med og opfattelse af ordningen. Indsigelserne danner sammen med en landekortlægning og en offentlig høring grundlag for de videre politiske drøftelser og stillingtagen til, om der skal ske ændringer af ordningen.   


 


 

Læs hele rapporten

For flere detaljer om undersøgelsen, læs den fulde rapport her.

kontakt megafon

Megafon kan også hjælpe din organisation med en segmenteringsanalyse til at udvælge og forstå målgrupper. Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på 77 41 41 41.


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk