top

 

Megafons panel


 

Januar 2019 


GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I MEGAFONS PANELER

Deltagelse er frivillig

Deltagelse i MEGAFONs panel er fuldstændigt frivillig, og du kan til enhver tid melde dig ud af panelet ved at sende en mail til support@megafon.dk eller ved at klikke på udmeldelseslinket i en de mails vi sender til dig. 

Lodtrækning og præmier

Når du er medlem af MEGAFONs panel, deltager du i lodtrækning om præmier. For hver undersøgelse du deltager i, opnår du ét lod i lodtrækning. Dette vil sige, at du øger din chance for at vinde, desto flere undersøgelser du deltager i. Hvis du melder dig ud af MEGAFONs panel deltager du i lodtrækningen om præmier i et halvt år efter udmeldelsen.

Afmeldelse og udmeldelse af MEGAFONs paneler

Man kan ikke selv tilmelde sig MEGAFONs panel. Dette skyldes, at MEGAFON ønsker at sikre en høj kvalitet i sammensætningen af vores panel, og derfor hele tiden foretager en løbende tilpasning af panelet, således at det afspejler befolkningen sammensætning. I denne forbindelse forbeholder MEGAFON sig retten til at afmelde paneldeltagere, og bestemme hvem, der kan deltage i panelets undersøgelser. 
Derudover kan panelmedlemmer afmeldes såfremt, de ikke besvarer undersøgelser i mere end 6 måneder, eller såfremt de afleverer useriøse besvarelser.

Ret til ændringer

MEGAFON forbeholder sig retten til ændringer i vilkår og betingelser uden varsel. 


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  


 

Casper O. Jensen
Chef for den kvantitative afdeling

Kontakt Casper
+45 77 414152
coj@megafon.dk

MEGAFON

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 14904492
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk