top

værdien og effekten af et efterskoleophold

MEGAFON har på vegne af Efterskoleforeningen gennemført en kvalitativ undersøgelse af forældres oplevede værdi og effekt af deres barns efterskoleophold.

Efterskoleforeningen

kvalitativ undersøgelse

MEGAFON har på vegne af Efterskoleforeningen gennemført en kvalitativ undersøgelse af forældres oplevede værdi og effekt af deres barns efterskoleophold. Formålet med undersøgelsen var at afdække de styrker og fordele, som et efterskoleophold opleves at give den enkelte, men som ikke nødvendigvis kan påvises statistisk.

Undersøgelsen viser, at forældrene generelt har oplevelsen af, at deres barn står stærkere både fagligt, personligt og socialt efter efterskoleopholdet.

Efterskolen udfordrer, udvikler og støtter barnet på en unik måde, som hverken forældre eller folkeskole kan præsentere dem for. Den eneste ulempe er, at det er dyrt, og generelt mener forældrene, at alle børn bør få muligheden for at komme på efterskole, hvis de ønsker det.

“Jeg er gået fra at være stopklods i forhold til efterskoleopholdet, til at få en dyb anderkendelse af de mange kvaliteter, som det har givet min søn.” Far, 50 år.

Mette Hjort Madsen - Efterskoleforeningen

"MEGAFON har udført en kvalitativ analyse af forældres oplevede effekt af deres børns ophold på efteskole. MEGAFON var skarpe på såvel analysedesign og pris, så vi var ikke i tvivl. Samarbejdet fungerede upåklageligt fra start til slut og MEGAFON leverede alle opgaver til aftalt tid. Vi var imponerede over konsulenternes indsigt i vores skoleform og deres evne til at strukturere de store mængder data. Vi synes, vi har fået en rigtig god rapport ud af undersøgelsen. "

12 face2face interviews med forældre

MEGAFON gennemførte 12 face2face dybdeinterviews af 1 times varighed med forældre til elever, der har gået i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2015/2016 eller 2016/2017.  Med den kvalitative undersøgelse fik vi mulighed for at afdække og gå i dybden med de indsigter, som ikke er kvantificerbare og kan måles statistisk. De dybdegående face-to-face, som MEGAFON foretog sig i undersøgelsen, var specielt udformet til at indfange dybden og nuancerne af den værdi og effekt et efterskoleophold har på et barn.

kontakt megafon

MEGAFON kan også hjælpe din organisation med evaluering af kampagner. Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på telefonnummer 77 41 41 41.

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk