top

HPV drenge der er til drenge

evaluering af hpv-vaccinationsprogram til drenge, der er til drenge 

Vaccinationerne har fundet sted på AIDS-Fondets Checkpoints, rundt omkring i landet og drengene har været glade for at kunne få vaccinationerne gratis. Under deres besøg på Checkpoints har drengene også fået yderligere informationer og viden om seksuel sundhed.

sundhedsstyrelsen i samarbejde med aids-fondet

Dybdegående interviews

Evalueringen tager udgangspunkt i målgruppens egne oplevelser med, og holdninger til, vaccinationstilbuddet. Der blev i forbindelse med evalueringen gennemført 4 fokusgrupper i Aarhus og København, samt en række personlige dybdeinterview med både drenge, som havde taget imod vaccinationstilbuddet og drenge, som ikke havde. MEGAFON interviewede derudover personalet fra AIDS-Fondets Checkpoints for også at få deres syn på, hvordan pilotprojektet er forløbet – både for dem og for drengene. 

pilotprojektet udvides

Efter gennemførelsen af pilotprojektet er det blevet besluttet, at tilbuddet om gratis HPV-vaccination skal udvides til at gælde for alle drenge som er fyldt 12 år.

Øje for mål-
gruppens behov

Både under rekrutteringen og selve interviewene har MEGAFON taget særligt hensyn til, at temaet for evalueringen berører følsomme emner, herunder seksualitet, som for nogle kan være grænseoverskridende at italesætte. Derfor skabte MEGAFON, så vidt muligt, trygge og rolige rammer for respondenterne under samtlige interview. Vi gav dermed plads til, at respondenterne trygt kunne dele deres oplevelser og meningsudveksle i fællesskab.  

Interviewene affødte detaljeret viden omkring, hvordan drengene oplevede, at tilbuddet fungerede i praksis, hvad der fungerede godt og mindre godt samt deres holdninger til det informationsmateriale, som har været tilgængeligt om vaccinationsprogrammet.

For at komme hele vejen rundt i evalueringen af pilotprojektet, gennemførte MEGAFON også en kvantitativ analyse af online aktivitet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor information om HPV-vaccinen og pilotprojektet har været tilgængeligt.

Således dækker evalueringen samtlige elementer af pilotprojektet og bidrager med indsigter i målgruppens oplevelser med, samt holdninger og forbedringsforslag til, pilotprojektet.  

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort evalueringen, som kan findes på deres hjemmeside.   

kontakt megafon

MEGAFON kan også hjælpe din organisation med evaluering af kampagner. Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på telefonnummer 77 41 41 41.

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk