top

eevaluering af carlsbergfamiliens folkemødeindsats

MEGAFON var til stede i 3 dage under forskellige arrangementer i 'Det debatfri telt', hvor vi både interviewede publikum om deres oplevelser til selve arrangementerne og om deres generelle oplevelser af området omkring teltet.        

carlsbergfamilien

Det debatfri telt udgjorde, med sine 216 kvadratmeter, samlingspunktet for mere end 20 events, der særligt havde fokus på dannelse, viden, forskning, kunst og fællesskaber. Derudover var teltets omdrejningspunkt at skabe rum for et debatfrit forum med plads til dialog og refleksion blandt gæster og publikum.    

Evalueringen viser overordnet set, at Carlsbergfamiliens folkemødeindsats var enormt populær blandt publikum. Derudover giver evalueringen dybdegående indsigter som Carlsbergfamilien fremadrettet kan bruge i arbejdet med kommende folkemødeindsatser.

Til evalueringen er der anvendt en kombination af spørgeskemaer og on the spot etnoraids. MEGAFON indsamlede surveydata fra over 550 besøgende publikummer og havde uddybede samtaler med over 50 af dem. I tillæg hertil har MEGAFON indsamlet et omfattende billedmateriale samt observationsdata fra området omkring Carlsbergfamiliens telt.  

Med kombinationen af de forskellige metodetilgange, havde MEGAFON mulighed for at give Carlsbergfamilien en helhedsorienteret evaluering, som både afdækker folkemødeindsatsen i bredden og i dybden. Evalueringen afdækker både de besøgendes oplevelser af arrangementerne, selve teltets indretning og atmosfærer samt gæsternes oplevelser af området omkring Det Debatfri telt. 

Metodekombinationen og evalueringens forskellige fokusser har afstedkommet anvendelige indsigter, som giver Carlsbergfamilien en dybdegående forståelse for, hvordan deres gæster har oplevet Det debatfri telt og det omkringliggende område. Indsigterne bidrager således til udviklingen af fremtidige lignende initiativer og arrangementer. 

kontakt megafon

MEGAFON kan også hjælpe din organisation med evaluering af kampagner. Ring og få en uforpligtende snak i dag med en af MEGAFONs konsulenter på telefonnummer 77 41 41 41.

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk