top

Danskernes forhold til smertestillende 

Hvornår, hvordan og hvorfor bruger danskerne smertestillende håndkøbsmedicin? Hvilke typer af smertestillende anvendes til forskellige slags smerter? Det har vi undersøgt med seks fokusgrupper for en multinational medicinalvirksomhed.

Ibuprofen, paracetamol eller noget helt tredje?

Ny målgruppe, nye indsigter

Enhver virksomhed der retter blikket mod en ny målgruppe, har behov for viden om, hvordan målgruppen forbruger, opfatter og forholder sig til virksomhedens produkt. I dette tilfælde er virksomheden en multinational medicinalvirksomhed, deres produkt er smertestillende håndkøbsmedicin og den nye målgruppe er danskerne. MEGAFON hjalp virksomheden til at lære danskerne at kende - ikke blot som én, men som flere målgrupper.

Vores brug af håndkøbsmedicin

Gennem fokusgrupperne lærte vi blandt andet, at danskernes syn på smertestillende håndkøbsmedicin er formet af egne erfaringer, medier, venner og bekendtes holdninger samt sundhedspersonales anbefalinger. 

Bred og hurtig rekruttering

For at få den bredeste indsigt i danskernes forbrug af smertestillende håndkøbsmedicin gennemførte vi seks fokusgrupper, som adskilte sig på deltagernes køn og alder. Derudover var fokusgrupperne sammensat, så der var et bredt spektrum af forbrugere repræsenteret i hver gruppe. Det handlede både om, hvor ofte og hvilke typer smertestillende forburgerne brugte. Ved at anvende MEGAFONs eget respondentpanel rekrutterede vi 48 fokusgruppedeltagere indenfor kun 2 uger.

Afholdelse af fokusgrupperne

Fokusgrupperne varede hver især to timer og blev afholdt i vores lokaler på Frederiksberg. Da det var vigtigt for kunden at følge med i  forløbet, sad kunden i et andet lokale og overværede fokusgrupperne via livestreaming. Det gav mulighed for, at kunden undervejs kunne komme med opfølgende spørgsmål, som blev videreformidlet til deltagerne af vores moderator.

Under fokusgrupperne blev deltagerne bedt om at fortælle om og diskutere deres forbrug af smertestillende håndkøbsmedicin. For at kortlægge deltagernes umiddelbare holdninger og forståelser gjorde vi særligt brug af associationsopgaver og forskellige interviewmetoder. Derudover blev deltagerne præsenteret for marketingmateriale, som de kom med feedback og holdninger til.

Danskernes forbrug og forbehold

Ved at afholde seks fokusgrupper fremfor én, fik kunden både et indblik i hvilken forbrugeradfærd, der er generel for danskerne og på hvilke områder målgrupperne adskiller sig fra hinanden. Danskernes holdninger til og forbrug af smertestillende håndkøbsmedicin er både præget af egne erfaringer samt fortællinger fra medier, bekendte og sundhedspersonale. Derfor var fokusgrupperne den helt rigtige metode til at få indblik i, hvordan disse bagvedliggende rationaler præger målgruppernes forbrugeradfærd.

kontakt os

Har I også brug for at lære jeres målgruppe bedre at kende? MEGAFON kan skræddersy fokusgrupper og workshops der passer til jeres behov og produkt. Skriv til os her, så kontakter vi dig snarest muligt.

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk