top

Fokus på borgernes ve og vel i Aalborg

Hvordan opleves det at modtage hjemmepleje i Aalborg Kommune? Det undersøgte vi i starten af 2020 ved hjælp af vores kvantitative og kvalitative værktøjskasse. Her kan du læse, hvordan vi gik til undersøgelsen.

Borgerundersøgelse af hjemmeplejen i aalborg kommune

Hvem og hvad?

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning ønskede i starten af 2020 at få indsigt i, hvordan et udsnit af ca. 7.000 hjemmeboende ældre og handicappede borgere oplever det at modtage hjemmehjælp. Hjemmehjælpen kunne både tage udgangspunkt i praktisk hjælp og personlig pleje, og leverandøren kunne være kommunal såvel som privat.

Indsigt

Én af de indsigter vi fik handlede om, hvor vigtig den gensidige relation mellem borgeren og den faste hjælper er. Det har stor betydning for borgerne, at de bliver mødt med omsorg og respekt fra deres faste hjælper. 

En undersøgelse i tre trin

Vi løste opgaven i tre faser: Først via en kvalitativ forundersøgelse hvor vi identificerede fokusområderne. Her fandt vi frem til, hvilke områder der var vigtige for borgerne, og hvordan spørgsmålene i undersøgelsen skulle stilles.

Dernæst gennemførte vi en kvantitativ undersøgelse, hvor borgerne via korte telefoniske interview fik mulighed for at vurdere deres oplevelse af hjemmeplejen på en skala. Spørgeskemaerne gav os vigtig viden om, hvad borgerne synes om hjemmehjælpen på forskellige relevante parametre. 

Efterfølgende foretog vi en kvalitativ opfølgning for at uddybe de kvantitative besvarelserne samt få dybere indsigter, som Aalborg Kommune kunne bruge i deres strategiske arbejde med hjemmeplejen.

Den kvalitative opfølgning bestod af 20 dybdeinterview, som også blev foretaget telefonisk. At modtage hjemmepleje, særligt personlig pleje, kan være svært og tabubelagt at tale om. Med telefoninterview i stedet for face-to-face interview, kunne borgerne føle sig mere anonyme og trygge ved at åbne op for det følsomme emne.

Det kom vi frem til

Først og fremmest oplevede vi, at Aalborg Kommune gør et stort arbejde for sine borgere. På tværs af spørgsmål om blandt andet respekt og omsorg, relation, kompetencer og samlet tilfredshed så vi, at borgerne generelt er utroligt taknemmelige og glade for den hjemmehjælp de modtager.

Én af de vigtigste indsigter vi fik fra den kvalitative del af undersøgelser, handlede om, hvor vigtig den gensidige relation mellem borgeren og den faste hjælper er. Det har stor betydning for borgerne, at de bliver mødt med omsorg og respekt fra deres faste hjælper. Det kan være meget grænseoverskridende at få hjælp til personlig pleje, og derfor er det vigtigt, at borgerne oplever relationen – og dermed også situationen - som tryg. Ligeledes er det vigtigt for borgerne, at der er mulighed for at udveksle personlig information borger og hjælper i mellem. På den måde føles relationen ligeværdig, og begge parter har mulighed for at vise interesse og omsorg for den anden. Vi fandt også, at borgerne oplever mindre ensomhed, når de har denne meningsfulde relation til den faste hjælper, og når den faste hjælper har tid til at sludre.

Vil du læse mere?

Hvis du ønsker at læse mere om undersøgelsen, kan du finde hele den kvalitative opfølgningsrapport på Aalborg Kommunes hjemmeside her

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen.

uafhængige resultater og høje svarprocenter

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk